แม่พิมพ์แวคคั่ม Thermoforming

หลักการเทอร์โมฟอร์มมิ่ง หรือที่เราเรียกกันอย่างง่ายๆว่าการแว๊คคั่ม จะเป็นการขึ้นรูปพลาสติกแผ่นบาง โดยส่งพลาสติกแผ่นบางนี้ผ่านกระบวนการทางความร้อน จนถึงจุดที่พลาสติกอยู่ในสภาวะเริ่มหลอมเหลว จึงเลื่อนแม่พิมพ์เข้าหาแผ่นพลาสติกและใช้แรงสูญญากาศดูดแผ่นพลาสติกให้แนบกับแม่พิมพ์ รอจนพลาสติกเซทตัวจึงเป่าลมเพื่อปลดชิ้นงาน

ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แว๊คคั่มเป็นอย่างดี ทางเราเลือกใช้อลูมินั่มอัลลอยเพื่อใช้สร้างเป็นแม่พิมพ์ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา นำและถ่ายเทความร้อนได้ดีทำให้ลดเวลาในกระบวนการขึ้นรูปอย่างมาก อีกทั้งยังควบคุมขนาดได้อย่างแม่นยำ ในชิ้นงานบางประเภทที่มีค่าพิกัดความเผื่อน้อย เช่น tray ใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

เทอร์โมฟอร์มมิ่งไม่เพียงแต่ขึ้นรูปเฉพาะพลาสติกแผ่นบางเท่านั้น ในบางกรณีชิ้นงานมีความหนา 7-12 มิลลิเมตร เช่น โครงพัดลมระบายความร้อน,แผ่นกรุบังโคลนรถยนต์,พื้นปูกระบะ ฯลฯ เมื่อขึ้นรูปได้อาจมีปัญหาเรื่องการตัดชิ้นงาน ทางบริษัทยังรับออกแบบและผลิต fixture เพื่อตัดชิ้นงานด้วย

Thermoforming (also know as Vacuum Forming) is a process to fabricate thin sheet of plastic into desired shapes. Plastic sheet are heated untill they soften. A vacuum mould is then placed underneath the sheet. Air is drawn out through the base of the mould to create a vacuum between the upper surface of the mould and the sheet . The heated sheet will be pressed against the mould surface by atmospheric pressure.The sheet is then cooled down so that it will attain the shape of the mould. Compressed air is introduced through the base of the mould to separate the cooled sheet from the upper surface of the mould.

We are experienced in the design and manufacture of vacuum moulds.  Only the best grade of Aluminum alloy is used. Being lightweight and highly heat conductive, Aluminum alloy moulds will shorten the forming process and facilitate tight control of precision tolerance.

Thermoforming is not only restricted to thin plastic sheets, but is also applicable to sheets up to 7-12 mm in thickness, for example, fan shroud, automotive parts, car mat, etc.  We also provide design and fabrication of special cutting tools and fixtures that are required in  the trimming of formed sheets to obtain the desired products.

แก้วน้ำ cut in mold
แก้วน้ำ cut in mold
ขึ้นรูปฝาแก้วน้ำ
ขึ้นรูปฝาแก้วน้ำ PET
แม่พิมพ์ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
แม่พิมพ์ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
แม่พิมพ์ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค antistatic
แม่พิมพ์ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค antistatic
ชิ้นงานแวคคั่ม
ชิ้นงานแวคคั่ม

 

ชิ้นงานแวคคั่ม2
ชิ้นงานแวคคั่ม2

 

ชิ้นงานแวคคั่ม3
ชิ้นงานแวคคั่ม3

 

ชิ้นงานแวคคั่ม4
ชิ้นงานแวคคั่ม4