แม่พิมพ์เป่าพลาสติก Blow Molding

ในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าต้องคำนึงถึงชนิดของวัสดุที่ทำการขึ้นรูปเพื่อเลือกใช้วัสดุในการสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ในพลาสติกบางชนิดมีผลในการกัดกร่อนแม่พิมพ ์ดังนั้นวัสดุที่ใช้สร้างแม่พิมพ์ควรจะต้องมีคุณสมบัติต้านการกัดกร่อน และควรคำนึงถึงคุณสมบัติในการขัดเงาด้วย เนื่องจากผิวแม่พิมพ์ที่มันเงาจะส่งผลให้คุณภาพของชิ้นงานมีความเงางามตามไปด้วย

ทางบริษัทรับจัดทำแม่พิมพ์เป่าทุกชนิด ทั้งแบบงานรีดเป่า (Extrusion Blow),งานฉีดเป่า (Injection-Blow),งานเป่ายืด (Stretch-Blow) ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและทีมวิศวกรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ท่านมั่นใจในเรื่องของคุณภาพงานและระยะเวลาที่รวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยา

During mould design, we have to pay special attention in choosing the right raw material.  Some types of plastic are corrosive in nature and special grade raw material has to be used. Final products that require shiny surface needs special raw material that can be polished to very luster.

We can design and manufacture all types of blow moulds:
-Extrusion Blow
-Injection Blow
-Stretch Blow

With modern machinery and professional expertise, you can be sure of high quality and fast delivery at the most reasonable price.

Blow molding1
Blow molding1
Blow molding2
Blow molding2
Blow molding3
Blow molding3