แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Injection Mould

กระบวนการฉีดพลาสติกคือการอัดพลาสติกหลอมเหลวด้วยแรงดันสูงเข้าสู่ช่องว่างภายในแม่พิมพ์พลาสติกเพื่อให้ได้ชิ้นงานพลาสติกที่มีี่รูปร่างตามแม่แบบ (mould) แรงดันที่ใช้ในการฉีดพลาสติกนั้นอาจมีค่าสูงถึง 600-1800 bar ทำให้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต้องรับภาระความเค้นที่มากระทำในหลากหลายรูปแบบ เช่น ความเค้นที่เกิดจากความร้อนและความเค้นที่เกิดจากแรงปิดแม่พิมพ์ ดังนั้นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจึงต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถรับภาระความเค้นต่างๆที่เกิดขึ้นได้

ภาระความเค้นที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ ถ้าแม่พิมพ์ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีความเที่ยงตรงเพียงพอ จะทำให้ชิ้นงานที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพ โดยปกติแม่พิมพ์ฉีดที่มีคุณภาพดีจะมีค่าพิกัดความเผื่ออยู่ที่ 20-30 ไมโครเมตร (บางท่านอาจนึกภาพไม่ออกว่ามีขนาดเท่าไร ขอให้ท่านดูที่เส้นผมของท่าน เส้นผมโดยเฉลี่ยจะมีขนาด 50-60ไมโครเมตร ) ซึ่งแม่พิมพ์ที่เราผลิตทุกชุดได้มีขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนโดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของแม่พิมพ์ที่เราจัดทำ

 

Plastic injection is the process of injection molten plastic into cavities in a mould under high perssure (may be as high as 600-1800 bar). The molten plastic will cool down and harden,thus taking the shape of the cavities. Therefore,injection moulds have to withstand a lot of stress from heat and closing force.In order to achieve that,the moulds have to be correctly designed and fabricated.

Stress affects the life of injection moulds.If a mould is not correctly designed or lacks precision in fabrication ,the final product will also lack quality.

Injection mould normally have a precision tolerance of 20-30 micron (imaging that average human hair has a diameter of 50-60 micron).We have a team of engineers to monitor and control that such requirements are met.

injection mould1
injection mould1

 

injection mould2
injection mould2
injection mould3
injection mould3
injection mould4
injection mould4
injection mould5
injection mould5